Ceník

JABLOTRON 100 - Ceny typových instalací


CENÍKEZS/Automatizace fy JABLOTRON ALARMS a. s.
Cenovou nabídku na zabezpečovací systém vypracujeme na základě Vaší poptávky, viz sekce EZS.
CENÍK CCTV - cenovou nabídku vypracujeme na základě Vaší poptávky.

Pro servisní práce je stanovena hodinová sazba 490,- Kč bez DPH a sazba za 1km 10,50Kč.
V případě  požadavku  servisního  zásahu od 18 do 06 hod.  a so,  ne je hodinová  sazba 800,-Kč, nebylo-li ujednáno jinak. Výše uvedené hodinové sazby se nevztahují na SERVISNÍ SMLOUVY, kde mohou být ceny odlišné. Sazba DPH se řídí příslušnými předpisy. Montáže a servis alarmů spadá do režimu přenesené daňové povinnosti.