Oberman Alarms
pro revize elektronických zabezpečovacích zařízení včetně prostředí s nebezpečím výbuchu výbušnin, v báňském prostředí a revize elektrických zařízení v báňském prostředí:

603 410 571

pro revize elektrických zařízení v průmyslovém a bytovém i báňském prostředí:

603 214 553